Predsednica:
Nataša Adlešič Barba

Upravni odbor:
Nina Apollonio
Tjaša Bantan Polak
Boro Mijić
Alja Klopčič
Marko Vesel
Tetyana Soklič
Viktorija Rus (strokovni vodja)

Nadzorni odbor:
Sabina Hlastan
Bojana Jevnikar
Duška Vojvodič

Sekretarka:
Staša Punčuh

Tehnična pomoč pri spletni strani:
Igor Belyaletdinov