Predsednica:
mag. Nataša Adlešič Barba

Upravni odbor:
Nina Apollonio
Igor Belyaletdinov
Alja Klopčič
Boro Mijić
Tjaša Polak
Viktorija Rus (strokovni vodja)
Barbara Tepina
Marko Vesel
Roni Vodičar

Nadzorni odbor:
Sabina Hlastan
Staša Punčuh
Duška Vojvodič