Varstvo osebnih podatkov

Upravljalec osebnih podatkov je Klub za ritmično gimnastiko Šiška, Gunceljska cesta 26, 1210 Ljubljana Šentvid, ki jih zbira in obdeluje skladno z zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov, Splošno uredbo o varstvu  podatkov (GDPR), statutom in Pravilnikom o varovanju osebnih podatkov. Upravljalec zbira in uporablja osebne podatke članov kot navedeno v 39. členu statuta, vendar samo tiste osebne podatke, ki so nujno potrebni za namene navedene v 42. členu statuta in jih ne bo posredoval tretjim osebam, razen obdelovalcem določenim v statutu ter v Seznamu zbirk osebnih podatkov. Klub bo za tekmovanja, priprave in druge aktivnosti kluba obdeloval osebne podatke posameznikov kot navedeno v 44. členu statuta.

Za vse informacije o obdelavi osebnih podatkov oziroma vaših pravicah posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki (pravica do dostopa, popravka, izbrisa, omejitve obdelave, prenosljivosti in ugovora), lahko kontaktirate Klub za ritmično gimnastiko Šiška po pošti na Gunceljska ulica 26, 1210 Ljubljana Šentvid in po elektronski pošti na krg.siska@gmail.com. Klub bo na vašo zahtevo, s katero uveljavljate svoje pravice v zvezi z osebnimi podatki, odgovoril brez nepotrebnega odlašanja in najpozneje v enem mesecu od prejema zahteve.

Če menite, da naša obdelava osebnih podatkov krši veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov, imate pravico podati pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu, na naslov: Informacijski pooblaščenec, Zaloška cesta 59, 1000 Ljubljana, Slovenija; tel: 01 230 97 30, e-pošta: gp.ip@ip- rs.si.